Projekti – stručni skup Predškolske sekcije Ogranka HPKZ-a Bjelovar

Predškolska sekcija Ogranka HPKZ-a Bjelovar okuplja stručnjake iz ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području grada Bjelovara i Bjelovarsko-bilogorske županije. Od svog osnutka, 2011. godine održali su desetke uspješnih stručnih skupova, poticali na objavljivanje stručnih članaka u časopisu Bjelovarski učitelj i pružali podršku sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u ovom području.

Početkom svibnja u velikoj županijskoj vijećnici Bjelovarsko-bilogorske županije održali su drugi stručni skup na kojem su predstavljeni različiti projekti koji se provode u dječjim vrtićima. Organizacijski odbor u sastavu Ornela Malogorski, prof., predsjednica Ogranka HPKZ-a Bjelovar, Dijana Matoš, prof. i mr. sc. Branka Biketa Caktaš, spec. rehab. educ., voditeljica Predškolske sekcije Ogranka HPKZ-a Bjelovar, prihvatio je ukupno trinaest izvrsnih projekata realiziranih u dječjim vrtićima. Stručni skup otvorila je pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i obrazovanje Županije bjelovarsko-bilogorske Andrea Prugovečki Klepac, prof. naglašavajući važnost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja unutar odgojno-obrazovnog sustava Republike Hrvatske. U radnom dijelu stručnog skupa predstavljeni su projekti koji se razlikuju tematikom, ali dijele zajedničke postavke ciljeva, a to je dobrobit djece, partnerstvo s roditeljima, održivi razvoj i unapređivanje kurikula dječjih vrtića.

Na stručnom skupu predstavljeni su projekti:

• Klaudija Martić i Nikolina Saili (DV En ten tini): Kako plovi naš brod – dijete kao socijalni subjekt

• Martina Modrić, Anita Grünhut i Senka Ivanušec (DV Ciciban): Integracija pokreta u posebnim programima: glazbeno-folklorni i sportski programi

• Petra Zubak (DV En ten tini): Dinosauri

• Klaudija Krmpotić i Ivana Perišić (DV Bjelovar): Odgajam – jer znam

• Bojana Kovačević (DV Osmijeh): Glazba u jaslicama

• Stela Bandula i Antonija Aščić (DV Bubamara): Senzomotoričke igre i aktivnosti djece jasličke dobi

• Kristina Bajza (DV Bjelovar): Aktivnosti kao podrška djetetu za osnaživanje razvoja osobnog i zavičajnog identiteta

• Dijana Matoš (DV Osmijeh): „Vrtko“ u Dječjem vrtiću Osmijeh

• Kristina Marodolac i Ema Džaferović (DV Bubamara): Kako su živjeti naši stari

• Sara Ivanušec, Adriana Orlović i Senka Ivanušec (DV Ciciban): Projekt Botaničari

• Tanja Hajtić i Tamara Turković (DV Bjelovar): Sve kako trebam, saznao sam u vrtiću • Matea Halapa i Tihana Piškorec (DV Osmijeh): Poticanje govora i usvajanje jezika kroz Montessori materijale

• Branka Biketa Caktaš (DV Ciciban): Cicibanov književni klub za bake (i djedove)

Zanimljivo je napomenuti da je županijsku govornicu ukrašavao ručno izrađeni tabletić koji je tih dana bio simbol podrške hrvatskom predstavniku na Eurosongu.

Ogranak HPKZ-a Bjelovar nastavlja okupljati stručnjake u cijeloj odgojno-obrazovnoj vertikali nudeći dinamičnu lepezu aktivnosti za svoje članove i sve koji to žele postati te tako doprinositi međusobnom dijeljenju iskustava i pozitivnom utjecaju na prosvjetu i društvo u cjelini.

mr. sc. Branka Biketa Caktaš, spec. rehab.educ.

Scroll to Top Skip to content