Povijest

Hrvatski pedagoško-književni zbor (HPKZ), strukovna udruga učitelja, pedagoga i prosvjetnih djelatnika utemeljena je 1871. godine u Zagrebu.

Među osnivačima se isticao Ivan Filipović, koji je bio i prvi predsjednik HPKZ-a.

Od osnutka HPKZ je bio središte staleškog okupljanja hrvatskih učitelja i promicatelj prosvjećivanja. Bavio se tiskanjem knjiga, listova i časopisa te organiziranjem učiteljskih skupština, savjetovanja i doškolovanja učitelja.

HPKZ je ubrzo nakon osnutka preuzeo izdavanje časopisa Napredak (pokrenut 1859., još uvijek izlazi), pedagoške literature, prijevoda (Komenski, Rabelais, Rousseau, Spencer), a poslije uglavnom radova domaćih stručnjaka.

Do danas je Zbor objavio oko 700 knjiga. Osobito je zaslužan za okupljanje pedagoških djelatnika kroz različita stručna tijela i javne djelatnosti.

Krajem XIX. st. organizirao je tri povijesne Opće hrvatske učiteljske skupštine (Zagreb 1871., Petrinja 1874., Osijek 1878).

Pridonio je izgradnji javnih pedagoških ustanova: Hrvatskog učiteljskog doma (1889), Učiteljskoga konvikta (1899), Saveza hrvatskih učiteljskih društava (1885), Učiteljske knjižnice i čitaonice (1890), Hrvatskoga školskoga muzeja i arhiva (1901) i drugo.

HPKZ je danas udruga prosvjetnih djelatnika s više od 3000 članova organiziranih kroz središnjicu i podružnice u svakoj od županija i svim većim gradovima Hrvatske. (www.enciklopedija.hr)

Ogranak HPKZ-a Bjelovar

Osnivačka skupština Ogranka HPKZ-a Bjelovar održana je 28. ožujka 1992. godine u Domu kulture, povodom 120 godišnjice HPKZ-a. 


Prvi predsjednik bio je dr. sc. Vladimir Strugar, jedan od utemeljitelja koji je tu dužnost obnašao do 2008. godine kada je za predsjednika izabran Vojislav Kranželić, prof.

Od 2017. predsjednica Ogranka je Ornela Malogorski, prof. pedagoginja, u zvanju izvrsne savjetnice.

Uz dr. sc. Vladimira Strugara, utemeljitelji bjelovarskog HPKZ-a su Ivan Crnjak, Alojz Filipčić i Petar Posavec, ugledni odgojno-obrazovni radnici. 

HPKZ je u Bjelovaru djelovao i prije, putem Podružnice (1965. do 1970.), a čiji je predsjednik bio Eduard Špoljar koji je kasnije imenovan i počasnim članom HPKZ-a.
(iz knjige Pohvala učitelju, Stugar, V. i Čorak, T.)

Predmet i područje rada: 

 • razvijanje integralne svijesti o zajedničkom društvenom položaju, interesima i potrebi jedinstvenoga djelovanja svih prosvjetnih djelatnika na nacionalnoj i lokalnoj razini
 • organiziranje prosvjetnih djelatnika u društvenim, stručnim i drugim aktivnostima značajnima za prosvjetni poziv,
 • razvijanje i promicanje suvremenih odgojno-obrazovnih znanosti — pedagogije, didaktike, metodike i drugih te njihova interdisciplinarnoga prožimanja s ostalim znanostima koje istražuju odgoj i obrazovanje                     
 • poticanje interdisciplinarnih istraživanja obrazovanja u interdisciplinarnom području znanosti
 • kritičko razmatranje aktualnih procesa, zbivanja i potreba nastave u školama i drugim odgojno-obrazovnim ustanovama i organizacijama
 • razmjena iskustava i znanstvenih spoznaja među djelatnicima u odgoju i obrazovanju
 • poticanje i podupiranje znanstvenih i stručnih projekata i istraživanja, osobito u institucionalnim područjima odgoja i obrazovanja (vrtići, osnovne i srednje škole)
 • znanstveno, stručno i praktično usavršavanje prosvjetnih djelatnika u skladu s koncepcijom cjeloživotnoga obrazovanja, u suradnji s obrazovnim ustanovama te državnim tijelima i udrugama
 • populariziranje znanja i dobrih iskustava odgojno-obrazovne djelatnosti na općoj društvenoj razini
 • raspravljanje o stanju i praksi nacionalne i lokalne prosvjetne politike u Hrvatskoj, poticanje promjena obrazovne politike i sudjelovanje u njima suradnja s ostalim udrugama iz područja odgoja i obrazovanja te drugim udrugama i subjektima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu
 • promocija najboljih postignuća prosvjetnih organizacija i pojedinaca na nacionalnoj i lokalnoj razini
 • briga o vlastitom članstvu, zaštita članstva, unaprjeđivanje društvenoga statusa članova te poticanje i organiziranje napredovanja njihova društvenog života.
Scroll to Top Skip to content