Bjelovarski učitelj, časopis za odgoj i obrazovanje (BUČ)

https://hrcak.srce.hr/bjelovarski-ucitelj

ISSN 2806-9617 (Online)   

ISSN 1330-0954 (Tisak)

BJELOVARSKI UČITELJ (BUČ) je časopis za odgoj i obrazovanje Ogranka HPKZ-a Bjelovar.

Izlazi neprestano od svibnja 1992. godine u tiskanom obliku.

Otvoren je svim prosvjetnim djelatnicima te drugim suradnicima koji obrađuju pojedina pitanja teorije i prakse odgoja i obrazovanja, istražuju školstvo, predlažu inovacije, pišu recenzije novih pedagoških i stručnih djela te prati rad Ogranka.

Prava korištenja: Časopis u otvorenom pristupu.

Radovi objavljeni u časopisu besplatno se smiju koristiti za osobnu, edukacijsku ili neku drugu nekomercijalnu svrhu, uz navođenje izvora. 

Godišnja pretplata za tiskani oblik iznosi 15 eura za pojedince i 20 eura za ustanove (s uključenom poštarinom), a ostvaruje se preko Ogranka HPKZ-a Bjelovar

Prva godina izlaženja u tiskanom obliku:

svibanj 1992.

Godina postavljanja publikacije na mrežu: siječanj 2022. 

Učestalost izlaženja: jedanput godišnje

Naslovnica:
Bjelovarski učitelj, časopis za odgoj i obrazovanje

Impresum:

Nakladnik: 
Ogranak Hrvatskoga pedagoško-književnog zbora Bjelovar

Za nakladnika: 
Ornela Malogorski

Uredništvo i administracija:
Tomaša Masaryka 8, 43 000 Bjelovar
Telefon: 091/2090763 i 098/9859525

e- adresa: ogranak.hpkz.bj@gmail.com

radovi se šalju na  e-adresu glavnih i odgovornih urednica (do 1. rujna tekuće godine)

Glavne i odgovorne urednice: 
dr. sc. Zdenka Brebrić (zdenka.brebric@gmail.com)
mr. Nataša Ljubić Klemše (natasa.ljk@gmail.com)

Uredništvo: 

 • mr. sc. Branka Biketa Caktaš, spec. rehab. educ. 
 • doc. dr. sc. Sandra Kadum
 • Željka Kalabek, prof.
 • Vojislav Kranželić, prof.
 • Marica Kurtak, prof.
 • Ornela Malogorski, prof.
 • mr. sc. Zorka Renić
 • dr. sc. Vladimir Strugar
 • doc. dr. sc. Tomislava Vidić

Prošireno uredništvo:

 • doc. dr. Sandra Car, Fakultet hrvatskih studija, Sveučilište u Zagrebu
 • izv. prof. dr. sc. Marina Đuranović, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
 • Vesna Hasan, prof., European School of Varese, Italija
 • PhD Mahdi Jammal, Lebanese International University (LIU), Libanon 
 • doc. dr. sc. Irena Klasnić, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
 • Metka Kostanjevec, prof., Prva gimnazija Maribor, Slovenija
 • dr. sc. Zora Krnjaić, Institut za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • mr. Milena Krtolica, Filozofski fakultet Univerziteta Crne Gore, Crna Gora
 • PhD Pavica Sheldon, University of South Alabama, USA


Lektorica: Željka Kalabek, prof.
Prijevod sažetaka na engleski jezik: Jurica Korade, prof., Martina Čukman, prof., Božica Božoki, prof., Maja Jeleković, prof.

Grafička priprema: AZ PROMO, Bjelovar
Naklada tiskanog primjerka: 200 primjeraka

Politika recenziranja stručnih i znanstvenih radova:
Postupak recenziranja će se provoditi putem uredničke i jednostruke slijepe vanjske recenzije.

Odlukom Upravnog odbora Ogranka HPKZ-a Bjelovar od 13. prosinca 2022. godine autori sudjeluju u plaćanju pretplate na Bjelovarski učitelj (Izmjena odluke od 13. siječnja 2022. zbog usklade s eurima).

Odluka o članarini / pretplati

Umirovljenici (prijašnji članovi Ogranka), studenti i počasni članovi ne plaćaju članarinu.

Članarina za pojedince iz Republike Hrvatske  iznosi 15  eura i uključuje primjerak Bjelovarskog učitelja te 10% popusta na izdanja Biblioteke Stvaralaštvo učitelja te oslobođenje plaćanja kotizacije za određene skupove prema odluci Upravnog odbora.

Pretplata za ustanove u Republici Hrvatskoj iznosi 20 eura. 

Članarina i pretplata za pojedince iz inozemstva iznosi 25 eura i uključuje primjerak Bjelovarskog učitelja i 10% popusta na izdanja Biblioteke Stvaralaštvo učitelja.

Pretplata za ustanove iz inozemstva iznosi 30 eura. 

Autori članaka također plaćaju iznos visine članarine.

Sve osobe koje uplate članarinu ostvaruju pravo na potvrdu da su članovi strukovne udruge u kalendarskoj godini. 

Članarina se uplaćuje za tekuću godinu do kraja kalendarske godine na račun IBAN HR7823400091410986336 (Privredna banka) s naznakom – ime i prezime/članarina za Ogranak HPKZ Bjelovar/2023. 

Model: HR00                                                                                       

Poziv na broj primatelja: OIB člana/autora

Scroll to Top Skip to content