Upravljanje problemnim situacijama

UPS -Učinkovito upravljanje problemnim situacijama po modelu UPS. Interaktivno predavanje dr. sc. Nevenke Modrić u velikoj vijećnici Bjelovarsko-bilogorske županije u organizaciji Predškolske sekcije Ogranka HPKZ-a Bjelovar održano je 24. 11. 2018. godine. Organizatorica je Branka Biketa Caktaš.

Scroll to Top Skip to content