Stres i potres

Stručni skup održan je u online okruženju.

Predavanje su održali Dario Malogorski, Renata Hunjadi Brzović, Andrea Posavac i Branka Biketa Caktaš te Ornela Malogorski

Scroll to Top Skip to content