Nacionalni kurikul(um) kao poticaj – primjeri dobre prakse

23. veljače 2022. godine – županijska razina, organizacija okruglog stola u organizaciji Ogranka HPKZ-a Bjelovar i Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, a na temu: „Nacionalni kurikul(um) kao poticaj – primjeri dobre prakse.“

Voditelj je dr. sc. Vladimir Strugar, a u organizaciji su sudjelovale Ornela Malogorski i dr. sc. Zdenka Brebrić

Scroll to Top Skip to content